CONTACTEER ONS
+32 (0) 15 344 015

Sprinter Europe bvba Privacybeleid

Het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba kan bij bezoek aan de Website over koerierdiensten, door middel van cookies informatie over het gebruik van de Website verzamelen. Daarbij wordt door de koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba webserver automatisch het IP-adres van de bezoeker herkend.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet server van de Website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, waarna de internet browser van de bezoeker het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst. Door het gebruik van cookies is de Website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de Website. Bezoekers kunnen hun internet browser zo instellen dat zij bericht krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst of kunnen instellen dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Bij een bezoek aan de Website over koerierdiensten kunnen de volgende gegevens door het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba worden bewaard:
- het IP-adres van de bezoeker bij gebruik van cookies;
- alle door de bezoeker aan het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba verstrekte informatie (zoals naam en adresgegevens).

Daarnaast kunnen de volgende gegevens (niet gerelateerd aan IP-adres) door het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba in haar webstats worden opgeslagen:
- de domeinnaam van internetpagina's van derde partijen die door de bezoeker zijn geraadpleegd om naar de Website over koeriersdiensten te gaan;
- de informatie met betrekking tot de subpagina’s, die de bezoeker op de Website over koeriersdiensten geraadpleegd heeft.

Door het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba opgeslagen informatie wordt niet doorgegeven aan andere, niet met Sprinter Europe bvba geaffilieerde, organisaties. Sprinter Europe bvba heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.

Wanneer het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba gegevens overdraagt of ontvangt op de Website over koerierdiensten, gebruikt Sprinter Europe bvba altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

De bezoeker die aan het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba via de Website over koeriersdiensten zijn/haar post- of e-mailadres meedeelt, kan op dat adres naast de aangevraagde informatie, periodieke mailings met informatie over producten, spoedleveringen, express leveringen en sneltransport diensten van het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba ontvangen. Wenst een bezoeker dergelijke mailings niet te ontvangen, kan de bezoeker hierover contact opnemen met het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba.

Bezoekers welke geen mailings meer wensen te ontvangen van het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba, kunnen hiertoe contact opnemen met Sprinter Europe bvba.

De bezoeker die het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba via de Website over koeriersdiensten zijn/haar telefoonnummer mededeelt, zal alleen telefonisch door Sprinter Europe bvba gecontacteerd worden indien dit nodig is voor de afhandeling van een klacht die door de bezoeker is ingediend.

Bezoekers van de Website over koerierdiensten hebben op verzoek toegang tot de informatie welke door het koeriersbedrijf Sprinter Europe bvba van hen is bijgehouden. Een verzoek om toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren) kan gedaan worden via het adres van Sprinter Europe bvba.